Regulamin karty podarunkowej

Regulamin korzystania z kart podarunkowych

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej.

§ 1

Definicje

 1. Karta Podarunkowa, Karta, Voucher, Bon podarunkowy - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.
 2. Wydawca – Aneta Witaszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pompejanka Aneta Witaszek, NIP 8381872740 REGON: 387278296, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.
 3. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.
 4. Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup lub została jej ona przekazana przez Nabywcę.
 5. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://pompejanka.com/

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą vouchera jest sklep Pompejanka działający pod adresem internetowym www.pompejanka.com, prowadzony przez Anetę Witaszek, NIP 8381872740, REGON: 387278296.
 2. Zakupu vouchera można dokonać w sklepie internetowym.
 3. Voucher można zakupić w postaci fizycznego blankietu, wysyłanego na wskazany przez Nabywcę adres lub w cyfrowej wersji blankietu, wysyłanej na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 4. W przypadku zakupu vouchera w postaci fizycznego blankietu należy opłacić również koszt dostawy na wskazany adres.
 5. Sprzedaż vouchera nie podlega fiskalizacji, paragon lub faktura wystawiane są w dniu zakupu vouchera.
 6. Nie ma możliwości zakupu vouchera podarunkowego w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez sklep Pompejanka.
 7. Voucher można zrealizować w sklepie internetowym.
 8. Każdy voucher posiada unikalny kod, zarejestrowany w systemie Wydawcy. Obecny na voucherze kod jest jednorazowy.
 9. W sklepie internetowym do nabycia są vouchery o następującej wartości: 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł, 500 zł.
 10. Voucher nie podlega zwrotowi, ani wymianie na środki pieniężne.
 11. Voucher pozostaje ważny sześć miesięcy od dnia sprzedaży. Niewykorzystanie vouchera w trakcie sześciu miesięcy skutkuje utratą ważności vouchera

§ 3

Realizacja Vouchera

 1. Voucher należy wykorzystać jednorazowo. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości vouchera, Wydawca nie będzie zwracał różnicy.
 2. Aby wykorzystać voucher, minimalna wartość koszyka zakupowego musi wynosić tyle ile wartość vouchera.
 3. Istnieje możliwość nabycia produktów przewyższających wartość vouchera. W takiej sytuacji, posiadacz vouchera zobowiązany jest opłacić nadwyżkę.
 4. Przy użyciu vouchera można nabyć produkty objęte obniżką cen.
 5. Realizując voucher nie obowiązuje darmowa dostawa produktów, niezależnie od ich wartości.
 6. Produkty zakupione przy użyciu vouchera nie podlegają zwrotowi.
 7. Istnieje możliwość wymiany zakupionego produktu na inny produkt. Jeśli posiadacz vouchera wybierze w ramach wymiany tańszy produkt, Wydawca nie będzie zwracał różnicy ceny. Jeśli będzie to droższy produkt, posiadacz vouchera zobowiązany jest opłacić nadwyżkę wynikającą z różnicy cen produktów.
 8. Istnieje możliwość reklamacji produktów zakupionych przy użyciu vouchera. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wartość reklamowanego produktu zostanie zwrócona w postaci vouchera.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Zarówno kupujący voucher, jak i posiadacz vouchera oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, w całości akceptują jego treść oraz zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzygane są według obowiązujących przepisów prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.